تحقیق – کاربرد تکنیک های تصمیم گیری در تدوین استراتژی های نوآورانه یک شرکت پیمانکاری با رویکرد …

پس از بدست آمدن وزن معیارها و امتیازات هر گزینه در هر معیار، ماتریس و مدل کلی مساله شکل گرفت. برای انجام محاسبات نهایی و انتخاب استراتژی‌ها از تکنیک TOPSIS در تصمیم‌گیری چندمعیاره استفاده شد.
نتایج نهایی به صورت زیر بدست آمده و ارائه گردید:
پاسخ سوال کلی تحقیق:
جهت‌گیری استراتژیک شرکت کدام است؟
پاسخ: استراتژی‌های تهاجمی
در تحقیقات قبلی هیچ مطالعه‌ای بر روی انتخاب جهت گیری استراتژیک در شرکتهای پیمانکاری صورت نگرفته بود بلکه بیشتر تمرکز بر روی تدوین استراتژی‌های عملیاتی و در برخی موارد نیز استراتژی‌های سطح کسب و کار بوده است.اما این تحقیق قبل از انتخاب استراتژی‌های فرعی، جهت گیری استراتژیک شرکت را که تهاجمی بوده است تعیین نمود. شاید بتوان این نتیجه را بدین صورت تحلیل نمود که با توجه به جمیع شرایط بیرونی و درونی و نیز شرایط خاص و حاد کشور، راهی جز حرکت رو به جلو وجود ندارد. چرا که فرصتی برای دفاع و محافظه کاری وجود ندارد. به عبارت دیگر در شرایط کنونی حد وسطی برای چنین کسب و کارهایی متصور نیست. لذا یا باید حمله کرد یا شکست را پذیرفت.
پاسخ به سوالات فرعی تحقیق:
رویکرد کارآفرینی در تدوین استراتژی‌های سازمان چگونه لحاظ می‌گردد؟
یعنی تبدیل شدن به یک شرکت پیمانکاری EPC کار که پروژه‌های بزرگ ولی به تعداد کم در صنعت ساختمانرا انجام می‌دهد.
بیشتر تحقیقات قبلی در تدوین استراتژی‌های کارآفرینی تمرکز بر ری ایجاد زیرساخت برای تبلور کارآفرینی بوده است. مثلا تعیین اینکه چه ساختاری برای فضای کاری نیروی انسانی نیاز است تا خلاقیت در آن‌ها متبلور شود. اما این تحقیق بر روی استراتژی نهایی کارآفرینی تمرکز داشت. یعنی ایجاد کارآفرینی.
با توجه به استراتژی‌های انتخاب شده، یعنی تبدیل شدن به یک شرکت پیمانکاری EPC کار که پروژه‌های بزرگ ولی به تعداد کم در صنعت ساختمانرا انجام می‌دهد.مسلما نیازمند جذب نیروهای متخصص‌تر، توسعه حجمی شرکت و نیز استقرار سیستم‌ها و ساختارهای متعالی‌تری خواهیم بود. لذا باعث ایجاد بازارهای کاری جدید برای نیروهای متخصص بیشتر و نیز احتمالا خرید شرکت‌های تامین‌کننده یا توزیع کننده خدمات خواهیم بود.
استراتژیهای نوآورانه تدوین شده برای شرکت پیمانکاری مورد نظر کدام است؟
تمرکز بر صنعت ساختمان و خرید شرکتهای تامین‌کننده و توزیع کننده جهت توسعه عمقی در این صنعت اقدامی است که شرکتهای کمی به این سمت حرکت کرده‌اند.
این مورد توسط هیچکدام از محققان قبلی مورد بررسی قرار نگرفته بود. به عبارت دیگر بر طبق عرف دیرین، اکثر شرکتهای پیمانکاری ایرانی حتی در صورت بزرگ شدن نیز علاقه‌مند به واگذاری بخش‌هایی از خدماتشان به شرکتهای دیگر هستند چه برسد به خرید شرکتهای تامین‌کننده و توزیع‌کننده. علت این امر این است که با توجه به ضعف سیستمی اکثر این شرکتها، در صورت عدم واگذاری کارها، امکان و قدرت اجراییشان ضعیف تر شده و نمی‌توانند پروژه‌های بیشتری را جذب کرده و رشد کنند. اما با تقویت سیستم‌های مختلف مدیریتی، می‌توان هم توسعه عمودی داشت و هم رشد بالا. لذا این رویکرد که البته رویکرد اکثر شرکتهای بزرگ پیمانکاری کشورهای توسعه یافته نیز می‌باشد، حرکتی نوآورانه در صنعت پیمانکاری کشور است.
معیارها و شاخص های مدنظر شرکت پیمانکاری مورد مطالعه در انتخاب بهترین استراتژی ها چیست؟
معیارهایی که تاثیرگذار مستقیم در انتخاب استراتژی‌ها بودند به شرح زیر می‌باشند:
میزان سرمایه مورد نیاز
تاثر در قدرت کنترل بر شرکت(از نظر مالی، زمانی و کیفی)
نیروی انسانی متخصص مورد نیاز
رقبا ی موجود در صنعت
اطلاعات و دانش فنی و مدیریتی مورد نیاز
پتانسیل درآمدی بازار
ریسک سرمایه‌گذاری
بهترین و مناسبترین استراتژیها برای شرکت پیمانکاری مزبور کدام است و چگونه بدست آمده است؟
همانگونه که از محاسبات مرحله قبل مشخص است، استراتژی‌های بهینه انتخابی در ۴ دسته مختلف بشرح زیر تعیین می‌گردند:
در حوزه استراتژی‌هایا اجرای پروژه: استراتژی “انجام پروژه در داخل شرکت و مدیریت آن بصورت یکپارچه” انتخاب گردید.
در حوزه استراتژی‌های بازاریابی پروژه، استراتژی”انجام پروژه‌های بزرگ ولی به تعداد کم ” انتخاب گردید.
در حوزه استراتژی‌های توسعه‌ای استراتژی” تمرکز بر یکی از حوزه‌های صنعت پیمانکاری و گسترش عمقی آن” انتخاب گردید.
در حوزه استراتژی‌های توانمندسازی شرکت، استراتژی” توانمندسازی به هدف EPC” انتخاب گردید.
به عبارت دیگر نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد که در شرایط کنونی و با توجه به جمیع شرایط بیرونی و درونی، برای شرکت پیمانکاری مفروض، بهترین حالت تبدیل شدن به یک شرکت پیمانکاری EPC کاری است که پروژه‌های بزرگ ولی به تعداد کم در صنعت ساختمان را هدف نهایی خود باید بداند.
پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهایی برای تحقیق آتی
با توجه به این نکته که تمرکز این پژوهش بر روی تدوین و انتخاب استراتژی‌های سطح کسب و کار شرکت بوده است لذا استخراج استراتژی‌های بهینه در سطوح پایین‌تر یعنی استراتژی‌های عملیاتی شرکتهای پیمانکاری از جمله حوزه منابع انسانی، مالی، برنامه‌ریزی و … می‌تواند مفید باشد.
همچنین می‌توان بر روی سیستم‌ها و مدلهای مدیریتی یعنی استراتژی‌های مدیریتی مناسب برای شرکتهای پیمانکاری که حرکت به سمت نوآوری و خلاقیت می‌خواهند دا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

شته باشند نیز تحقیق بسیار مناسب دیگری است.
مطالعات پیشنهادی آتی دیگر می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
استفاده از تکنیکهای MODM‌ یعنی تصمیم‌گیری‌های چند هدفه به جای چند معیاره در انتخاب استراتژی‌ها
استفاده از ماتریس QSPM در انتخاب استراتژی‌ها و مقایسه با روشهای بر مبنای تکنیک‌های تصمیم‌گیری از جمله این پژوهش.
بررسی نوآوری در تلفیق شرکتهای پیمانکاری با سایر کسب و کارها از جمله شرکتهای بازرگانی و تحلیل آن
محدودیت ها ی تحقیق
محدودیت های پژوهش از مهمترین مسایلی است که پژوهشگران در جهت انجام تحقیقات با آن روبرو هستند. عمده‌ترین محدودیتی که مطالعه مزبور را تحت تاثیر قرار داده است محدودیت دسترسی به اطلاعات و منابع داخلی و خارجی در این زمینه بوده است. دسترسی به پیشینه تحقیق و مطالعاتی که در این زمینه در داخل و خارج انجام گرفته مهم ترین مسئله‌ای است که محقق با آن روبرو بوده است. از این رو جمع‌آوری و سازماندهی مطالبی که در راستای مباحث پژوهش باشند، به دلیل پراکندگی و عدم انسجام، زمان زیادی از فرایند کار را به خود اختصاص داد. عدم آشنایی مدیران و کارکنان با مفاهیم تصمیم‌گیری چندمعیاره و تکنیک های مبتنی بر این نوع تصمیم گیری از دیگر مشکلات موجود در راه انجام این پژوهش بوده است. همچنین استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی گردآوری داده‌ها به علت مشکلات عمومی مانند پاسخگویی مغرضانه و خطاهایی از این دست می‌تواند باعث کاهش دقت نتایج گردد. به موارد فوق می‌توان کمبود منابع علمی معتبر در زمینه پژوهش حاضر و محدود بودن زمان انجام پژوهش را اضافه نمود.
منابع و ماخذ