شخصیت حضرت علی ع در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه- قسمت ۵۹

سوار عناندار شد یک رکیب           ببرد از دل شیر مردان شکیب(ابن…

مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین- قسمت ۲۴

http:// cyber. Low.harvard.edu/population/abortionlaws.htm .-1 ↑   – انتظاری، ابوالفضل، سقط جنین و آثار حقوقی آن، ص ۱۴۲ ↑…

تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونیاز تو می پرسند بر رفتار فرهنگی موردکاوی مردم شهر تهران،مناطق۱،۳،۴،۵،۱۰،۱۵_۳- قسمت ۸

عزت نفس[۱۵]: افرادی با ارزش و مورد قبول هستند و قادرند در موقعیت های اجتماعی به…

بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۹

وزارت آموزش و پرورش کشور نیز در راستای توسعه و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در…

تصحیح و تحقیق کتاب خطی مجموعه اعتقادات و اخلاق از فیض کاشانی- قسمت ۱۲

– همان، باب ذم الدنیا، ح ۱۱، ص ۱۳٫ ↑   – غرر الحکم، پیشین، قسم اول، باب…

نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی- قسمت ۱۷

– عبدالفتاح،عزت، جرم چیست و معیارهای جرم انگاری کدام است؟مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۱،۱۳۸۲،ص ۴۳و۴۴ ↑  …

بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی- قسمت ۷

بهمنظور استقرار بهتر ساقهها در خاک، خاکدهی پای بوتهها در مرحلهای که ارتفاع بوتهها به ۱۰…

بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی- قسمت ۳۰

۵۸/۲۴     ۳۶/۲۳     *اعداد زیرخطدار و ایتالیک نشانگر تیمارهایی هستند که در صفت…

بررسی اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های- قسمت ۴۳

برای بررسی این فرضیه از آزمون t تک‌نمونهای استفاده گردید. در جدول ( ۴- ۲۰ )،…

بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری- قسمت ۲۰

ماده۲۳ـ دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این…