علمی

تحقیق :

یه مانع کلی واسه زنائی که مایل ان به پست های مدیریتی برسه، وجود محدودیت هاییه که…

مجله کسب و کار و آموزش راه اندازی استارتاپ