با موضوع زنجیره تامین و سامانه اطلاعات

EDI سنتی در برگیرنده استانداردای متفاوتی بوده و بیشتر به فناوری گرون جا دادن اطلاعات در…

با موضوع انتقال به فناوری RFID

اولین فرق بدین صورت بوده که پویشگر بارکد، برچسبای چاپ شده ای رو می خواند که…

انتقال به فناوری RFID

پایه اجرای پروسه هماهنگ سازی، مدیریت پروسه تجاری به عنوان مبنای ردیابی و رویت پذیری RFID،…

مدل رتبه بندی آمادگی الکترونیکی EIU

محیط کار و کاسبی(۲۰%) محیط هماهنگی مصرف کننده و کار و کاسبی(۲۰%) زیرساخت فرهنگی و اجتماعی…

ارشد حقوق: مدل رتبه بندی آمادگی الکترونیکی EIU

از طرفی در سالهای گذشته فرهنگ تجارت به پیشرفته هایی نایل گشته. برابر با اون روابط…

مدیریت : مدل رتبه بندی آمادگی الکترونیکی EIU

امروزه در کشورای صنعتی برنامه های رابطه با مشتریان در اولویت برنامه های بازاریابی عرضه کنندگان…

مدل رتبه بندی آمادگی الکترونیکی EIU

شکایات مشتری  وفاداری مشتری  انتظارات مشتری    واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در…

فناوری اطلاعات و بهره‌وری بنگاههای اقتصادی و بهبود CRM

یعنی اثر این تکنولوژی بر ابعاد زندگی به گونه ایه که دیگه نمی توان مفاهیمی مثل…

دانش مشتری در راستای حفظ و وفاداری مشتری

برنامه‏های مدیریت علم فرایندها، سیستم‏های مدیریت علم رو به گونه‏ای سازمان‏دهی می‏کنن که همه دانشهای پایه‏ای…

استراتژی رقابتی و انعطاف پذیری

شرکتا دارای انعطاف پذیری پایه توانایی عکس العمل دهی و جواب دهی خود رو روی منابع…