تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود برکیفیت سود- قسمت ۸

●ساختارها وتنظیم بازارها برای کنترل شرکت●حقوق مالکیت به وسیله همه سهامداران●فرایند مشورتی بین سهامداران نهادی و…

بررسی صنایع بدیعی از دیدگاه زیبایی شناختی در دیوان فیاض لاهیجی- قسمت ۵

سیلـی عشــق نگــر سکّــه زنـــــد بر زر ما زردی چهره ما قدر پر کاهش نیسـت(همان:۷۳)در بیت…

تحلیل قیاسی مفهوم سفر در سیرالعباد إلی المعاد سنایی و هشت کتاب سهراب سپهری- قسمت ۴

ز خود صافی شود چون آتش از دودسوی واجب به ترک شین و نقصان(شبستری، ۱۳۷۱: ۷۹)صدرالمتالهین…

بررسی نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ذهنی بر اساس پرسشنامه چند محوری میلون در تبریز در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳- قسمت ۳

هر چند که گزارش های قبلی بر وجود مشکلات روانی در والدین کودکان تاکید کرده اند…

تاريخ حديث و انديشه‌های حديثی در بحرين- قسمت 34

. «بحرین»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی. در دانشنامۀ جهان اسلام با وجود آمار سال 1999م به آمار سال 1988م…

بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی نمونه موردی محله قلعه کامکار در شهر قم- قسمت ۱۶

با توجه به جو اجتماعی منطقه، آمارگیری در این محلات بسیار مشکل و گاهاً ممکن است…

بررسی رابطه میان عدالت سازمانی با توسعه منابع انسانی۹۲- قسمت ۱۰

۱- بررسی مدارک و اسنادالف– داده ­های موجود در اسناد تحقیقات گذشتهب– آمار­های رسمیج– آمارهای غیر­رسمید–…

جایگاه حزب‌الله لبنان در استراتژی خاورمیانه‌ای جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۳

«واقع­گرایی» (realism) واژه­ای است که در بسیاری از رشته­های مختلف به شیوه ­های متعدد بکار می‌رود.…

بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری شهر ایلام در سال۱۳۹۲- قسمت ۱۰

۴- مقامی که به وی گزارش تسلیم میشود، مقام مافوق باشد. (اعم از مقام رسمی یا…

ضرورت اصلاح قوانین صادرات و واردات برای الحاق- قسمت ۳

ب) نظریه مزیت نسبی   در ارتباط با نظریه اسمیت، سوالی مطرح شد که این نظریه…