پایان نامه ها

مقاله رایگان درباره مسئولیت مدنی، سقط جنین، جبران خسارات

انگاری و تخلف پزشکی می‌شود. باید گفت جایگاهی که پزشک مرتکب تقصیر می‌شود به فراخور عمل او می‌تواند مصداق‌های متفاوتی داشته باشد از جمله می‌توان به تقصیرات پزشک در جرم سقط جنین،... متن کامل

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان درباره مسئولیت مدنی، زیان دیده، جبران خسارت

اشاره‌ای به نظریه جدید استناد عرفی چنین دیدگاهی را بیان کرده اند. (داراب پور، 1389،ص71) اما به نظر می‌رسد این نظر واقعیت‌های قانونی را مدّ نظر نداشته است، چه اینکه ماده 1 قانون مسئولیت... متن کامل

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان درباره مسئولیت مدنی، حقوق ایران، جبران خسارت

شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد، مرتکب آن نمی شود (قاسم زاده، 1387،ص328) بنابراین در حقوق ایران نیز ضابطه نوعی قابل پذیرش است. 2-1-2- نظریه ایجاد خطرهر چند این نظریه از نظر تاریخی بر... متن کامل

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان درباره سقط جنین، مسئولیت مدنی، مجازات اسلامی

این که جنین ناشی از تجاوز و یا زنا باشد وجود ندارد و در صورت اقدام به چنین عملی مشمول عنوان مجرمانه خواهد بود.» (حسینی شیرازی، 1370،ص448)در این مورد تفاوتی نمی کند که زن حامله، خود راضی... متن کامل

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان درباره سقط جنین، قانون مجازات، اعمال مجرمانه

حاملگی قبل از این که جنین قابلیت زندگی پیدا کند که معمولا قبل از هفته بیستم حاملگی است. (مک لونان، 1355،ص87)1-1- مفهوم سقط جنینجنین بروزن فعیل (اسم مفعول)، به هر چیز پوشیده و مستور باشد،... متن کامل

By mitra6--javid, ago