No category

منبع پایان نامه درباره فنول، بنزن۲۰، اسید۲۱، وکربولیک

گرچه غالبأ به صورت جامد یا مایع مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر یکی از ترکیبات ساده آلی بوده که از اتصال یک گروه هیدروکسیل و یک حلقه بنزنی تشکیل می شود. فنول با فرمول(C_6 H_5 OH) با... متن کامل

By y8oozita, ago