پیامدهای جنگ بر حقوق کودکان

در سراسر تاریخ، جنگ تلفات وحشتناکی را برای کودکان تحمیل کرده است اما مهارت های جنگی…

سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در نظام حقوقی ایران

   سرپرستی از کودکان و نوجوانانی که به جهات و علل گوناگون سرپرست خود را از دست…

بررسی مسئولیت کیفری اطفال در دو نظام حقوقی

بیان مسئله: اگر نوع نگرش به اطفال را از منظر تاریخی مورد توجه قرار دهیم، دو…

مستحق حضانت

۳ـ۳ـ۳ مستحق حضانت اگر مادر از نگهداری طفل معذور شود، حق حضانت به چه کسی منتقل…

پایان نامه فرمت ورد : شرط اتحاد دین

فقها در شرط اتحاد دین اختلاف کرده‌اند. به عقیده مالکیه و شافعیه، اتحاد دین در وجوب…

خرید پایان نامه : استقلال پدر در نفقه دادن فرزندانش

۲ـ۲ـ۵ استقلال پدر در نفقه دادن فرزندانش ظاهر کلمات فقها این است که نفقه فرزندان بر…

فایل پژوهشی : اجرت رضاع -حق حضانت کودک

۲ـ۳ـ۲ اجرت رضاع آیا مادر می‌تواند برای شیر دادن بچه خود اجرت بگیرد؟ این اجرت را…

پایان نامه تصرف ولی -زمان پایان یافتن ولایت بر کودک

۲ـ۵ـ۳ تصرف ولی در بین فقها اجماع بر این است که تصرف ولی باید به مصلحت…

خرید پایان نامه ارشد : تعریف شبهه

۲ـ۱ـ۷ ـ۱ تعریف شبهه شبهه به معنی «التباس»، [۱] هر یک از فقهای ما برای شبهه…