رژیم بین المللی محیط زیست وسازوکارهای حقوقی_نهادی مقابله با هجوم ریزگردها- قسمت ۱۱

فراوانی وقوع گرد و غبار در یک منطقه علاوه بر شدت، سرعت باد و خشکی ذرات…

سایت مقالات فارسی – تحول ستارگان- قسمت ۶

بنابر روابط (۲-۲۲) و (۲-۲۴) چگالی کوارک u نیز مشخص خواهد شد.پس از محاسبه‌ی چگالی کوارک‌ها…

تحول ستارگان- قسمت ۷

برای محاسبه‌ی چگالی انرژی جنبشی کل باید به این نکته نیز توجه کنیم که به دلیل…