پایان نامه فرمت ورد : شرط اتحاد دین

فقها در شرط اتحاد دین اختلاف کرده‌اند. به عقیده مالکیه و شافعیه، اتحاد دین در وجوب…