دستیابی به خلسه هیپنوتیزمی، سوژه می‌بایست پنج مرحله را به ترتیب اجرا نماید تا به این مهم دست یابد. این مراحل عبارت‌اند از: مرحله آماده کردن سوژه، مرحله القای هیپنوتیزم، مرحله‌ی برگشت از هیپنوتیزم و مرحله‌ی پس هیپنوتیزمی (سهرابی ۱۳۸۹).
-مرحله آماده کردن سوژه وقتی سوژه برای هیپنوتیزم آماده و مهیا شد نباید هیچ ترسی به خود راه دهد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان Co(III)-Co(II)، آنهاتبدیل، کشندگی، رود.
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید