و ۱۵۷ پرسشنامه برای عشایر اسکان یافته ایل کرد جمع‌آوری گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که ترکیب دام عشایر اسکان یافته و کوچنده با یکدیگر تفاوت دارد. میزان سودآوری بخش دامداری عشایر کوچنده به میزان ۵/۱۸ درصد نسبت به عشایر اسکان یافته پایین‌تر بدست آمد. دلایل اصلی تفاوت میان دو گروه ضعف مراتع و کمبود علوفه جهت تأمین غذای کافی برای

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره personne، acheté، خریده، singulier
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید