قیمتی عرضه بزرگتر از یک می باشد که حاکی از، حساسیت شدید گندم کاران را نسبت به تغییرات قیمت نشان می دهد.
عماد زاده و همکاران(۱۳۸۱) به برآورد تابع هزینه و تعیین قیمت کف برای محصول خرما (رهیافت ترانسلوگ سیستمی) مطالعه موردی شهرستان جهرم، با استفاده از رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط تکراری به این نتیجه رسیدندکه هر چقدر سطح زیر کشت

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های شبکه اجتماعی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید