بازو را آبداکشن دهد(هلبچ ۱۹۸۵).
عضله داندهای قدامی همچنین مسئول نگه داشتن کتف روی دیواره قفسه سینه است و از حرکت لبه داخلی کتف به سمت بیرون جلوگیری میکند.
۲-۲-۵-۲- اداکشن و اکستنشن
آداکشن در واقع برگشت از آبداکشن به وضعیت آناتومیکی میباشد که تا ۱۸۰ درجه است. مقدار مشخصی چرخش لازم است تا به ۱۸۰ درجه اداکشن در وضعیت آناتومیکی یا

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره Persan :، toits، mouillés)، au
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید