دانلود پایان نامه

مفصل گلنوهومرال پایدار میکنند.(پارسنز و آپرلیوا ۲۰۰۶) (فانک۲۰۰۵۵۹).
۲-۲-۴-۲- زوج نیرو صفحه فرونتال
عضلات دلتوئید و فوقخاری هردو در آبداکشن مشارکت میکنند. آبداکشن بازو، نتیجه نیروی واکنشی مفصل در جهت گلنوئید است و سراستخوان بازو را به طرف مفصل گلنوئید فشار میدهد و بنابراین پایداری مفصل را بهبود میبخشد

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره آپوپتوزیز، می‌گردند، [۵۸، کلی،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید