از این روش ها عیوبی چون هزینه بالا و عدم باز تولید مناسب مشاهده می شود.
فنول برای ساخت نئوپان، ساختمان سازی، خودروسازی و در ساخت وسایل برقی به عنوان ماده خام و نیز برای ساخت نایلون و رزینهای اپوکسی مورد استفاده قرار می گیرد]۱۹[. در فرآیند حذف فنول با استفاده از اکسیداسیون فوتوکاتالیستی که مورد بحث است اکسید تیتانیم
مورد

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهسوخته، گریس، سوپاپ‌ها، کانه‌های
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید