مهار و یا فعالیت بسیار پایین سیستم ترمیمی DNA شده و در نتیجه سبب توقف چرخه سلولی در مرحله G2 می‌گردد [۶۵ ، ۶۶ ، ۶۷] . بطور کلی، تخریب در تنظیمات آپوپتوزیز نقش بسیار مهمی در انتقال سلول‌های نرمال به سمت سلول‌های سرطانی ایفا می‌نماید، به طوری که بسیاری از ژن‌هایی که آپوپتوزیز را تنظیم می‌نمایند، در سلول‌های سرطانی دچار موتاسیون

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد تقاضای نهاده، حداقل مربعات معمولی، روش حداقل مربعات، عرضه و تقاضا
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید