ایجاد تخریب در تنظیمات آپوپتوزیز، نقش بسیار مهمی را در تبدیل سلول‌های سالم به سلول‌های سرطانی ایفا می‌نماید، و نیز در این تبدیل، خیلی از ژن‌ها که نقش تنظیمی در فرآیند آپوپتوزیز دارا می‌باشند جهش می‌یابند [۶۰] . و لذا به این خاطر است که بیشتر داروهای ضد سرطانی اثراتشان را از طریق القاء آپوپتوزیز بر جای می‌گذارند [۶۱ ، ۶۲] .
لذا،

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد HPA، استرس، بیولوژی، آدرنال(HPA)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید