دانلود پایان نامه

اندازه‌گیری میزان موفقیت در به اتمام رساندن امور توسط کاربران استفاده می‌گردد.[۱۶]
۴-۲- چرخه مورد استفاده در تحقیق:
در سال ۲۰۱۱ چرخه ای برای تلفیق این دو روش و مراحل کار طراحی گردید[۱۷] که در آن تمامی مراحل مربوط به تلفیق دو روش به کار رفته در این تحقیق را نشان می دهد. این چرخه به قرار زیر است:

شکل ۴: نمودار مراحل انجام

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع تصویر سازی، فیزیولوژی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید