شیعیبرگزیدگان اصحاب هادی (ع) و امام عسگری (ع) بوده است که همواره مورد اعتماد و در خور ستایش خاندان پیامبر قرار گرفته است
شهرت اجتماعی ابوعمرو عثمان بین سعید (سمان) از این روست که وی به خرید و فروش روغن می پرداخت و در نگاه همگان یک فرد باراری افرادی تلقی می شد تا بر مقوله نیابت و سفارت از سوی امام عصرپوشش گذارد و غیر از

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد هورمون‌ها.، ارثی.، هورمون‌های، بدن،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید