نیاز کاربر بتواند در سیستم جستجو کرده و مشکل را حل کرده و یا یادگیری داشته باشد.

در این تحقیق نیز از چک لیست Nielson اصلاح شده و طراحی شده مختص شبکه‌های اجتماعی برای ارزیابی میزان کاربردپذیری واسط کاربری استفاده شده است.

فصل چهارم:
روش انجام پژوهش

فصل ۴- روش انجام پژوهش
هدف‌ این تحقیق ارزیابی میزان کاربردپذیری

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلمات کلیدی کاربردپذیری
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید