برای حالتی است که استخلاف به صورت استوائی قرار می گیرد، شکل (۱-۶). به این دلیل که دافعه فضائی میان گروه استخلاف و لیگاند محوری خیلی بیشتر از این دافعه با هیدروژن آزومتین است. بنابراین گروههای استخلافی بر روی زنجیره اتیلنی بوسیله اثرات فضائی که اعمال می کنند روی کوئوردینه شدن یا آزاد کردن لیگاندهای محوری تاثیر می گذارند .]

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلمات کلیدی کاربران نهایی، کاربردپذیری
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید