از دست رفته به گروه کاربردی رنگ ،از فقط ۲ درصد ، وقتی از رنگ های بازی استفاده می شود تا ۵۰ درصد وقتی از رنگ های ویژه راکتیو استفاده می شود تغییر می کند]۱۴[.در جدول ۱-۳ برخی از این آلاینده ها به همراه فرآیند تولید کننده آلودگی آورده شده است.
جدول۱-۳:انواع آلاینده در فاضلاب

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد گلیکول۳۷، ۲-۲-۲-۱-روش، DMSO36و، ۲-۲-۲-روش
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید