دانلود پایان نامه

از دست رفته به گروه کاربردی رنگ ،از فقط ۲ درصد ، وقتی از رنگ های بازی استفاده می شود تا ۵۰ درصد وقتی از رنگ های ویژه راکتیو استفاده می شود تغییر می کند]۱۴[.در جدول ۱-۳ برخی از این آلاینده ها به همراه فرآیند تولید کننده آلودگی آورده شده است.
جدول۱-۳:انواع آلاینده در فاضلاب

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه ، (۱-۱۵)، nام، گوسی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید