دانلود پایان نامه

میپردازیم.

۳-۳-۱-۴-۱ انتخاب چرخ گردان۴۷ (RWS)
معروفترین روش انتخاب متناسب، انتخاب چرخ گردان می‌باشد (شکل۳-۳). در این روش، اندازه هر شیار متناسب با برازندگی فرد است، بطوریکه به هر فرد قطاعی با زاویه از چرخ‌گردان تخصیص داده می‌شود. حال عددی تصادفی در فاصله تولید می‌شود و رشته‌ای که عدد تصادفی در قطاع مربوط به آن قرار گیرد،

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره آپوپتوزیز، می‌گردند، [۵۸، کلی،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید