بررسی رابطه میان عدالت سازمانی با توسعه منابع انسانی۹۲- قسمت ۱۰

۱- بررسی مدارک و اسناد
الف– داده ­های موجود در اسناد تحقیقات گذشته
ب– آمار­های رسمی
ج– آمارهای غیر­رسمی
د– مدارک و اسناد سازمانی
۳-۶-۲-۲- مشاهده
عبارت است از شناسایی، نام­گذاری، مقایسه، توصیف و ثبت آنچه روی می­دهد.
۳-۶-۲-۳- مصاحبه
شیوه­ای که در آن فرد پژوهشگر با آزمودنی تماس مستقیم برقرار می­ کند و از این طریق به ارزیابی عمیق ادارک­ها، نگرش­ها، علایق و تلقی­های او می ­پردازد.
۳-۶-۲-۴- پرسشنامه
به­عنوان یکی از متداول­ترین ابزار جمع­آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعه ­ای از پرسش هدف­مدار، که با بهره­ گیری از مقیاس­های گوناگون نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می­دهد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵؛ ۱۰۵).
به طور کلی داده ­های مورد استفاده در تمامی پژوهش­های علمی، به ۲ دسته عمده تقسیم می­شوند:
۱ -داده ­های اولیه: داده ­هایی هستند که از قبل وجود ندارند و باید توسط خود محقق ایجاد شوند.
۲ – داده ­های ثانویه: داده ­هایی هستند­که قبلاً تولید شده ­اند­­ و از­طریق منابع مختلف قابل دسترسی می­باشند.
در این تحقیق، برای گردآوری داده ­ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد.
۳-۷- شاخص ­های مربوط به متغیرهای تحقیق و سؤالات مرتبط در پرسشنامه
برای این پژوهش، مجموعاً ۴۷ سؤال بسته برای دو پرسشنامه مجزا در مورد عدالت سازمانی و توسعه منابع انسانی، ۱ سؤال باز برای دریافت نظرات پاسخ ­دهندگان و ۴ سؤال نیز در مورد خصوصیات جمعیت­شناختی شامل جنسیت، سن، سطح تحصیلات و سابقه خدمت افراد در نظر گرفته شد.
پرسشنامه عدالت سازمانی شامل ۳۴ سؤال بوده که در تنظیم آن از طیف پنج تایی لیکرت استفاده شد. این طیف شامل گزینه­ های کاملاً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کاملاً موافقم می­باشد.
برای سنجش عدالت سازمانی از معیارهای عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای و عدالت مراوده­ای استفاده شد که سؤالات ۱ تا ۱۱، مربوط به معیار عدالت توزیعی، سؤالات ۱۲ تا ۲۳ مربوط به عدالت رویه­ای و سوالات ۲۴ تا ۳۴ نیز عدالت مراوده­ای را می­سنجند. توزیع سؤالات مربوط به پرسشنامه عدالت سازمانی در جدول ۳-۱ ارائه شده است:
جدول ۳-۱- شاخص ­های مربوط به پرسشنامه عدالت سازمانی

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر عدالت سازمانی
شاخص ­های عدالت سازمانی شماره سؤالات مرتبط
عدالت توزیعی
عدالت رویه­ای
عدالت مراوده­ای
۱۱-۱
۲۳-۱۲
۳۴-۲۴

 

پرسشنامه مربوط به توسعه منابع انسانی نیز دربرگیرنده ۱۳ سؤال می­باشد و مجدداً از طیف پنج تایی لیکرت، اما با گزینه­ های بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد برای تنظیم آن استفاده شد. در این پرسشنامه، برای سنجش توسعه منابع انسانی، از ابعاد تولید فکر و دانش جدید و تزریق آن به سازمان، استفاده دقیق از تجهیزات و تکنولوژی و ایجاد روابط کاری مؤثر استفاده شد.
توزیع سؤالات مربوط به هر یک از ابعاد توسعه منابع انسانی نیز در جدول ۳-۲ مشاهده می­ شود:
جدول ۳-۲- شاخص ­های مربوط به پرسشنامه توسعه منابع انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر توسعه منابع انسانی
شاخص ­های توسعه منابع انسانی شماره سؤالات مرتبط
تولید فکر و دانش جدید و تزریق آن به سازمان
استفاده دقیق از تجهیزات و تکنولوژی
ایجاد روابط کاری مؤثر
۴-۱
۹-۵
۱۳-۱۰

 

۳-۸- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی : میان عدالت سازمانی با توسعه منابع انسانی رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه های فرعی :

 

 

  1. میان عدالت توزیعی با توسعه منابع انسانی رابطه معنادار وجود دارد.

 

  1. میان عدالت رویه­ای با توسعه منابع انسانی رابطه معنادار وجود دارد.

 

 1. میان عدالت مراوده­ای با توسعه منابع انسانی رابطه معنادار وجود دارد.

 

۳-۹- تعیین روایی[۵۲] (اعتبار) پرسشنامه
روایی به معنای صحیح و درست­بودن است (خاکی، ۱۳۷۸؛ ۲۸۸). اعتبار یا روایی بدین معنی است که ابزار اندازه ­گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را می­سنجد. برای اندازه ­گیری روایی پرسشنامه، روش­های مختلفی وجود دارد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه ­گیری نامناسب و ناکافی می ­تواند هر پژوهش علمی را بی­ارزش و ناروا سازد. برای افزایش اعتبار و روایی پرسشنامه ابتدا با تعدادی از اساتید رشته مدیریت، مشورت گردید و سوال­ها با نظر آنان جرح و تعدیل شد. سپس تعداد ۲۰ پرسشنامه از هر متغیر بین افراد جامعه آماری توزیع گردید و کلیه ابهام­ها مشخص شده و رفع گردید. بدین ترتیب تعدادی از سوال­ها حذف و تعدادی دیگر جایگزین شد و در نهایت پس از رویت اساتید نامبرده و شفاف شدن و رفع ابهام­ها، پرسشنامه نهایی توزیع گردید.
در این تحقیق برای افزایش روایی محتوایی پرسشنامه از ابزارهای ذیل استفاده شد:

 

 

  1. استفاده از نظرات بعضی از اساتید مدیریت، متخصصان و کارشناسان و همچنین مدیران دفتر رسیدگی به اسناد سازمان تامین اجتماعی،
  2. تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

  1. مطالعه پرسشنامه ­های مشابه، مقاله­ها، کتاب­ها و مجلات،

 

  1. توزیع ابتدایی پرسشنامه بین تعدادی از دست­اندرکاران سازمان مزبور و اعمال نظرات اصلاحی آنان.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *