تصحیح و تحقیق کتاب خطی مجموعه اعتقادات و اخلاق از فیض کاشانی- قسمت ۱۲

 • – همان، باب ذم الدنیا، ح ۱۱، ص ۱۳٫ ↑

 

 • – غرر الحکم، پیشین، قسم اول، باب ۶، فصل اول، ح ۲۴۵۱، ص ۱۳۹٫ ↑

 

 • – همان، قسم سوم، باب سوم، فصل سوم، ح ۶۶۱۳، ص ۲۹۵٫ ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب حب الدنیا…، ح ۶، ص ۳۱۶٫ ↑

 

 • – نور / ۴۴٫ ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب طلب الرئاسه، ح ۳، ص ۲۹۷٫ ↑

 

 • – قصص / ۸۳٫ ↑

 

 • – من لا یحضره الفقیه، پیشین، ج ۳، باب معرفه الکبائر، ح ۴۹۵۷، ص ۵۷۲، در متن حدیث اینطور آمده است: من مشی الی صاحب بدعه و وقمره…. ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۲، کتاب فضل العلم، باب البدع و الرای…، ح ۸، ص ۵۶٫ ↑

 

 • – همان، ح ۴، ص ۵۴٫ ↑

 

 • – کهف / ۱۱۰٫ ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب الریاء، ح ۷، ص ۲۱۵٫ ↑

 

 • – همان، ح ۱، ص ۲۹۳٫ ↑

 

 • – همان، ح ۳٫ ↑

 

 • – همان، ح ۱۰، ص ۲۹۵٫ ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب الریاء، ح ۱۳، ص ۲۹۶٫ ↑

 

 • – نازعات / ۴۱-۳۷٫ ↑

 

 • – غرر الحکم، پیشین، قسم ثالث، باب ثانی، فصل اول، حدیث جهاد النفس، ح ۴۹۰۳، ص ۲۴۲٫ ↑

 

 • – همان، قسم اول، باب اول، فصل ۱۲، ح ۸۱۸، ص ۶۴٫ ↑

 

 • – همان، قسم سوم، باب دوم، فصل اول، ح ۴۹۰۱، ص ۲۴۲٫ ↑

 

 • – همان، باب سوم، فصل ۷، ح ۷۲۵۲، ص ۳۱۳٫ ↑

 

 • – همان، قسم اول، باب ۶، فصل ۴، ح ۲۹۰۶، ص ۱۵۵٫ ↑

 

 • – همان، قسم سوم، باب سوم، فصل هفتم، ح ۷۲۵۳، ص ۳۱۳٫ ↑

 

 • – بحار الانوار، پیشین، ج ۶۷، تتمه کتاب الایمان و الکفر، تتمه کتاب مکارم الاخلاق، باب ۴۶، ح ۹، ص ۷۷٫ ↑

 

 • – کافی، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب العجب، ح ۵، ص ۳۱۳٫ ↑

 

 • – همان، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب العجب، ح ۲، ص ۳۱۳٫ ↑

 

 • – کهف / ۱۰۴-۱۰۳٫ ↑

 

 • – کهف / ۱۰۵٫ ↑

 

 • – نور / ۴۰٫ ↑

 

 • – انعام / ۴۴٫ ↑

 

 • – غافر / ۳۵٫ ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب الکبر، ح ۵، ص ۳۰۱٫ ↑

 

 • – بقره / ۲۶۹٫ ↑

 

 • – مائده / ۶۳٫ ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۵، کتاب الجهاد، باب الامر بالمعروف…، ح ۱، ص ۵۵٫ ↑

 

 • – همان، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب الغضب، ح ۱، ص ۳۰۲٫ ↑

 

 • – همان، ح ۳، ص ۳۰۳٫ ↑

 

 • – بحار الانوار، پیشین، ج ۷۰، تتمه کتاب الایمان و الکفر، تتمه ابواب الکفر، باب ۱۳۲، ح ۲۵، ص ۲۷۴٫ ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۲، کتاب الایمان…، باب الغضب، ح ۲، ص ۳۰۲٫ ↑

 

 • – غرر الحکم، پیشین، قسم سوم، باب سوم، فصل چهارم، ح ۶۸۵۰، ص ۳۰۱٫ ↑

 

 • – همان، ح ۶۷۹۲، ص ۲۹۹٫ ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۴، کتاب الصوم، باب ادب الصائم، ح ۹، ص ۸۹٫ ↑

 

 • – مطففین / ۲۶٫ ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب الحسد، ح ۷، ص ۳۰۶٫ ↑

 

 • – همان، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب سوء الخلق، ح ۳، ص ۳۲۱٫ ↑

 

 • – همان، ح ۵، ص ۳۲۲٫ ↑

 

 • – بحار الانوار، پیشین، ج ۶۰، تتمه کتاب السماء و العالم…، باب ۳، ابلیس لعنه…، ص ۲۰۷٫ ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب التهمه و السوء الظن، ح ۳، ص ۳۶۲٫ ↑

 

 • – همان، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب الفخر و الکبر، ح ۴، ص ۳۲۹٫ ↑

 

 • – همان، ح ۵٫ ↑

 

 • – همان، باب البغی، ح ۱، ص ۳۲۷٫ ↑

 

 • – من لا یحضره الفقیه، پیشین، ج ۴، کتاب الحدود، باب حد شرب الخمر، ح ۵۰۹۵، ص ۵۹ و ۶۰٫ ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب قطیعه الرحم، ح ۷، ص ۳۴۷ و ۳۴۸٫ ↑

 

 • – همان، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب الصبر، ح ۷، ص ۸۹٫ ↑

 

 • – نساء / ۱۴۲٫ ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب ذی اللسانین، ح ۱، ص ۳۴۳٫ ↑

 

 • – همان، باب الهجره، ح ۵، ص ۳۴۵٫ ↑

 

 • – ارشاد القلوب، پیشین، جزء اول، باب ۵۱، ص ۱۷۸٫ ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *