دانلود پایان نامه

هیجان‌های مثبت۶۴ متعددی در حوزه‌ی هیجانی مرتبط با انسان وجود دارد، اما شاید بتوان گفت که مهمترین آنها شادکامی یا بهزیستی ذهنی است. بهزیستی ذهنی مفهومی گسترده است که سطوح بالای تجارب هیجانی خوشایند، سطح پائین تجارب خلقی منفی و سطح بالای رضایت از زندگی را در بر می‌گیرد (دینر۶۵، ۲۰۰۰، به نقل از میلر و نیکرسون۶۶، ۲۰۰۸).
احساس

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان نمود.]، ۴۰،۴۱،۴۲[، کمپلکسها، Salen
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید