دانلود پایان نامه

نیروی کار نسبت به تغییرات نرخ دستمزد، زمین و قیمت محصول و نیز میزان تولید نسبت به نرخ دستمزد است.
ایداچابا (۱۹۷۶ ) تابع تقاضا برای سموم دفع آفات را در نیجریه برآورد نمود. این مطالعه از مدلهای ساده ای برای تعیین نقش قیمتهای سموم و محصول کاکائو در تعیین تقاضا سموم دفع آفات استفاده، و کشاورزان سنتی را مورد بررسی قرار داد. این

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان دربارهطلاق، شخص ثالث، صحت معامله
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید