دانلود پایان نامه

personnage nommé Nané. En revanche les verbes suivants (umad, goft, raftam) sont au prétérit : ils énoncent les faits connus du personnage par expérience directe.
Ex :
Persan : بنا به بامداد میرزا حبیب در سال ۱۳۰۳ (هجری قمری) ترجمه حاجی بابا را به انجام رسانیده است
Français : Selon Bâmdâd, Mirzâ Habib a

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد زیادتری، رفتهاند، جمعیت،، کروموزومهایی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید