دانلود پایان نامه

ایجاد تخریب در تنظیمات آپوپتوزیز، نقش بسیار مهمی را در تبدیل سلول‌های سالم به سلول‌های سرطانی ایفا می‌نماید، و نیز در این تبدیل، خیلی از ژن‌ها که نقش تنظیمی در فرآیند آپوپتوزیز دارا می‌باشند جهش می‌یابند [۶۰] . و لذا به این خاطر است که بیشتر داروهای ضد سرطانی اثراتشان را از طریق القاء آپوپتوزیز بر جای می‌گذارند [۶۱ ، ۶۲] .
لذا،

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های بهتر،، ۴-۱-، مصاحبه)، مکاشفه‌ای
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید