دانلود پایان نامه

سیس پلاتین و DNA ، باعث توقف فرآیند رونویسی و ترجمه می‌گردد و در نتیجه توقف سلول‌ها را در مرحله G2 چرخه سلولی سبب می‌شود [۶۵ ، ۶۶] . تحت شرایط طبیعی، سیستم ترمیم DNA ی آسیب دیده می‌گردد [۶۷ ، ۶۸] . هر چند که آسیب DNA توسط سیس پلاتین، به طور بسیار ضعیفی توسط سیستم ترمیم DNA در سلول‌ها برطرف می‌گردد، زیرا سیس پلاتین، باعث القای

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره سل-، (۱-، ماده‌های، پائین‌تر
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید