دانلود پایان نامه

مانند دما و بارش برای ارزیابی وضعیت اقلیم آینده منطقه مورد نظر می باشد. چندین روش برای بدست آوردن سری زمانی هر منطقه وجود دارد که از جنبه های مختلف, بر اساس خروجی های مدل چرخش عمومی جو بنا شده اند. روشهایی که معمولا استفاده می شوند عبارتند از: روش استفاده مستقیم از خروجی های مدل GCM ؛ روش مدل های اقلیمی منطقه ای (RCM)؛ روش کوچک

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع آریپیپرازول، ۲-۴-۵.، سایکوز، مصرف:
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید