تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت- قسمت ۱۰

مدل RI یکی از معمولترین اصطلاحاتی است که برای ارزشیابی حسابرسی عملکرد استفاده می شود. این…

تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل- قسمت ۲۸

.نجفی ابرند آبادی،علی حسین،پیشین. ↑   .آشوری،محمد،تقریرات درس جرم شناسی،کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. ↑   .نجفی ابرندآبادی،علی حسین،پیشین. ↑…

بررسی فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث- قسمت ۸

: فساد اداری به مثابه یک بیماری مزمن با عوارض گسترده و وخیم می‌باشد که به…

بررسی رابطه بین تعلق سازمانی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اشتراک دانش کارکنان شهرداری های استان هرمزگان- قسمت ۲۷

در فصول گذشته به بررسی رابطه بین تعلق سازمانی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اشتراک دانش…

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اقتصادی زنان مورد مطالعه فرهنگیان زن منطقه ۹ تهران- قسمت ۳۴

با توجه به اینکه مشارکت اقتصادی،مفهومی است که دامنه وسیعی دارد و در این تحقیق مجال…

ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران و انطباق آن با اسناد و معیارهای بین المللی- قسمت ۵

سلب آزادی پلیسی موضوع بحث حقوق جنایی است که در صورت ارتکاب جرم و یا ‌ظن…

سیاست جنایی ایران در خصوص جلوگیری از سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود- قسمت ۱۴

بکار رفته است و ظهور در عملیات توقیف دارد یعنی مرتکب مجنی علیه را با عملیات…

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار ۶۰ص- قسمت ۲۶

با توجه به مقدار sig .004)) که از سطح ۰٫۰۵ کمتر است در نتیجه فرضیه صفر…

بررسی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد- قسمت ۷

۲-۱۲- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها   در نهایت داده‌ها پس از جمع آوری و کنترل…

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه- قسمت ۴۵

«شخصی در حضور امام، سخنی بزرگتر از شأن خود گفت، حضرت فرمود: پر در نیاورده؛ پرواز…