همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳- قسمت ۱۷

برخی از دانشمندان و مکاتب عقیدتی بر این باورند که زمینه های زیستی باعث گرایش انسان…

همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳- قسمت ۱۸

اشراق خاوری، عبدالحمید، گنجینه حدود و احکام (استخراج از الواح و آثار مبارکه درباره احکام)، مؤسسه ملی…

مطالعه حافظه جمعی قوم بلوچ در جنوب استان کرمان- قسمت ۱۱

به گفته سردار (الف) : « ما تعصب داریم ونمی توانیم اجازه دهیم دخترانمان از ما دور…

مطالعه حافظه جمعی قوم بلوچ در جنوب استان کرمان- قسمت ۱۴

مولاداد می گوید : «اگر من بگویم فلانی را می کشم باید بکشمش، اگر فهمیدم که…