دانلود پایان نامه

مقیاس کردن آماری؛ و روش مولدهای هواشناسی (هوت و همکاران۱۴، ۲۰۰۱).

۱-۸-۱- کوچک مقیاس کردن
برای اینکه بتوان از این مدل های GCM استفاده مناسبی نمود می بایست آنها را با استفاده از تکنیک های کوچک مقیاس کردن۱۵ برای منطقه مورد نظر کالیبره کرد. در واقع برای برقراری ارتباط بین مدل های اقلیمی بزرگ مقیاس و مدلهای هیدرولوژیک در

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درموردنفقه، شخص ثالث، ضمن عقد
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید