Ga
۱۱.۵۷۶
۵.۸۰۵
۰.۳۵۸
-۱۰.۰۰۹
BNNT(8-0)-doped Ge
۱.۰۲۶
۰.۲۴۶
۰.۰۲۳
-۰.۹۹۶
CNT(5-5)-doped Al
۱.۸۹۸
-۱.۸۸۳
-۰.۰۱۱
۰.۲۳۵
CNT(5-5)-doped Ga
۸.۶۷۴
-۷.۲۱۲
۱.۸۸۷
-۴.۴۳۴
BNNT(8-0) and MNU NH2 (a)
۱۴.۷۹۷
-۱۲.۵۵۶
۱.۰۳۶
۷.۷۶۱
BNNT(8-0) and MNU CO, NO (b)
۸.۱۸۵
-۵.۵۵۷
-۲.۱۳۷
-۵.۶۱۷
BPNT(7-0) and MNU

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع روانشناسی، روانشناسی سلامت، سلامت روان
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید