دانلود پایان نامه

داده شده است.
برخی از خواص فیزیکی آن در جدول (۱-۴) آمده است. درحال حاضر شیوه های متفاوتی برای حذف آلودگیهای فنولی مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از: جذب با کربن فعال ]۱۲[، جذب با خاک رس]۱۳[، استخراج با حلال]۱۴[، غشای مایع]۱۵[، حباب سازی]۱۶[، اکسیداسیون هوای مرطوب]۱۷[، اوزون زنی]۱۸[ و اکسیداسیون فوتو کاتالیستی]۱۹[. در برخی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهجوش‌کاری، راحت‌تر، ورقه‌های، ۱-۵-۴-۹
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید