دانلود پایان نامه

داده های اقلیمی می باشد.
این تصحیحات بر اساس روابط بین آمارهای مشاهده شده یک پارامتر و شبیه سازی آن پارامتر برای شرایط اقلیمی مشابه است. این روابط سپس برای تصحیح شبیه سازی پارامتر مورد نظر برای شرایط اقلیمی آینده بکار می رود (سلاته و همکاران، ۲۰۰۷).
ویلبی و ویگلی۱۷ در سال ۱۹۹۷ روشهای کوچک مقیاس کردن را به چهار دسته طبقه

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درموردجهان اسلام، آرامش خاطر، مصالح مرسله
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید