دانلود پایان نامه

داده های اقلیمی می باشد.
این تصحیحات بر اساس روابط بین آمارهای مشاهده شده یک پارامتر و شبیه سازی آن پارامتر برای شرایط اقلیمی مشابه است. این روابط سپس برای تصحیح شبیه سازی پارامتر مورد نظر برای شرایط اقلیمی آینده بکار می رود (سلاته و همکاران، ۲۰۰۷).
ویلبی و ویگلی۱۷ در سال ۱۹۹۷ روشهای کوچک مقیاس کردن را به چهار دسته طبقه

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد زیادتری، رفتهاند، جمعیت،، کروموزومهایی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید