دانلود پایان نامه

توان نوعی رفتار ناهنجار اجتماعی دانست. رفتاری که ارتکاب آن نه تنها شخص مرتکب را به ورطه نابودی می کشاند، بلکه تأثیرات مخربی نیز برای ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی به همراه دارد. پیامدهای مختلف این رفتار ضداجتماعی را می توان در فروپاشی نهاد خانواده، افزایش کودکان طلاق، به مخاطره افتادن سلامت روانی و جسمی کودکان و نوجوانان ، اضمحلال جمعیت جوان و فعال، نتیجتاً تاریک شدن دور نما و آینده کشور به نظاره نشست. این همه خود مبین لزوم شناسایی علل گرایش به شیشه در بین جمعیت جوان کشور است.
از سویی لازم است شرایط محیط جغرافیایی و تأثیر آن در گرایش به این ماده روانگردان مورد بررسی قرار گیرد تا مسؤولین امر با جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به هر نقطه بتوانند از آن در جهت سیاست گزاریهای کلان اقدام نموده و تدابیر پبشگیرانه را با توجه به شرایط اقلیمی مصرف¬کنندگان و محیط جغرافیایی آنها اتخاذ نمایند.

1-8-روش شناسی تحقیق
روش تحقیق، تلفیقی از شیوه کتابخانه ای و میدانی می باشد. به دیگر سخن نویسنده برآن است که در ابتدا مفاهیم موضوع بحث را به لحاظ نظری مورد تشریح قرار داده و پس از آن براساس مصاحبه با نمونه های انتخابی که از بین مصرف کنندگان زیر 18 سال گزینش شده اند، علت یا علل گرایش به مصرف شیشه در بین ایشان را کشف نماید.

1-9-ساماندهی تحقیق
این پایان نامه در پنج فصل تحریرگردیده است درفصل اول کلیات ازجمله طرح سوالات وضرورت تحقیق بیان شده درفصل دوم اعتیاد وانواع موادمخدروروانگردان ازجمله شیشه ومشتقات آن موردبررسی قرارگرفته ودرفصل سوم علل گرایش جوانان درشهرستان ورامین به مصرف شیشه موردتحقیق قرارگرفته ودرفصل چهارم اثرات استفاده از موادروان گردان و راههای پیشگیری از آن موردنقدقرارگرفته ودرفصل پنجم وپایانی مطالب جمع بندی وانتقادات وپیشنهادهایی ارائه می گردد

فصل دوم
اعتیادوانواع مواد مخدر

مقدمه
در طول بیست سال گذشته پیشرفت‌های چشمگیری در دانش داروشناسی، سوء مصرف مواد و داروهای اعتیاد آور فراهم آمده است. گیرنده های این‌گونه داروها شناخته شده و برای اپیوئیدها، کوکایین و حشیش دسته بندی شده اند. واسطه‌های آندوژن، گیرنده های اپیوئیدی و داروهای مشابه حشیش، شناسایی شده و از سوی پژوهندگان، سازوکار تداخل آنها در اعمال طبیعی بدن و نیز چگونگی تاثیر آنها بر رفتار انسان کشف شده اند. افزون بر آن دگرگونی‌های عمده فکری درباره ماهیت بیماری‌های اعتیادی صورت گرفته و خیزش‌های مثبتی در اصول تشخیص این بیماری‌ها انجام پذیرفته است. بر اساس DSM-III-R و سپس DSM-IV اعتیاد گونه ای ناهنجاری رفتاری شمرده شد. هم اینک تاکید بیشتر بر ناتوانایی بیمار در کنترل خود برای مصرف مواد می باشد و نه تحمل و یا وابستگی که پیشتر بر آن تاکید می‌شد.

2-1-اعتیادچیست
اعتیاد را به عادت کردن، خو گرفتن، و خود را وقف عادتی نکوهیده کردن معنا کرده اند؛ به عبارت دیگر تسلیم به ماده مخدّر که از نظر جسمی و یا اجتماعی زیان آور شمرده می شود، اعتیاد نام دارد.
در سال 1950 سازمان ملل متحد تعریف زیر را برای اعتیاد به مواد مخدر ارائه کرد: «اعتیاد به مواد مخدّر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود و به حال شخص و اجتماع زیان آور است.»( ستوده، 1380، ص 191و192 )
اعتیاد بیماری جسمی، روانی و اجتماعی است که عوامل فردی، بین فردی، محیطی و اجتماعی در پیدایش آن دخالت دارند. بنابراین آنچه در درمان اعتیاد باید مورد نظر قرار بگیرد، از بین بردن این علت ها است. در سایر افراد نیز برای پیشگیری از اعتیاد باید آموزش های لازم در زمینه علل اعتیاد به آن داده شود. مواد مخدر آن چنان آرام و بی صدا بر جسم و روان مصرف کننده مستولی می گردد که هیچ معتادی آغاز اعتیاد خود را به یاد نمی آورد.( بینازاده ،1384،ص24)
امروزه مفاهیم جدید در مورد اعتیاد بیشتر بر رفتارهای تکانه ای و عود کننده تاکید دارند تا پدیده تحمل و وابستگی جسمی به دارو. درمان اعتیاد، همانند دیگر بیماری‌های مزمن، نیاز به دوره ای طولانی دارد. در این راستا داروها می توانند در امر بازپروری بیماران یاری دهنده باشند. ترک اعتیاد پایدار و موفق معمولا با مراحل آغازین درمان به تنهایی به دست نمی آید.
نابسامانی‌های سوء مصرف مواد مانند بیماری‌های مزمن از قبیل دیابت و آرتریت هستند که موفقیت درمان آنها هنگامی است که نشانه‌های آنها کمتر شود، نه اینکه بهبودی کامل به دست آید. در واقع احتمال بهبودی کامل در بسیاری از بیماری‌های مزمن کم است و مانند بیماری‌های دیابت و کم کاری غده تیروئید، معتادان نیز به درمان طولانی مدت نگه‌دارنده نیاز دارند.( احمدی،1390،ص67)

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه قاعده نفی عسر و حرج

2-2-آثار و عوارض اعتیاد
افزایش سرسام آور مصرف مواد مخدر در جهان و قاچاق روز افزون این مواد پیامدهای وحشتناکی خواهد داشت که مستقیما نسل جوان و بشریت را تهدید می‌کند. گسترش شبکه قاچاق بین‌المللی و دام اعتیاد ، میلیون‌ها نفر جوان را به فساد و کام مرگ می‌کشاند و سوداگران مرگ را به ثروت و قدرت می‌رساند.
عوارض جسمى،عوارض روانى،عوارض خانوادگی، عوارض اجتماعى، عوارض اقتصادی

2-3-مراحل اعتیاد
1- مرحله آشنایى :این مرحله با تشویق دیگران (مخصوصاً دوستان ناباب) یا از روى غرور و کنجکاوى خود فرد شروع می ‏شود.
2- مرحله شک و تردید : در این مرحله فرد با مبارزه با امیال خود می ‏پردازد.
3- مرحله اعتیاد واقعى :در صورت ادامه مصرف در مرحله شک و تردید فرد به مرحله اعتیاد واقعى مى رسد. در این مرحله پدیده «تحمل» باعث می‏شود که فرد به مرور زمان بر میزان مصرف خود بیفزاید تا به نشئگى قبلى برسد.

2-4-انواع مواد مخدر
انواع فرآورده هاى گیاهان خشخاش، شاهدانه، کوکا و ترکیبات شیمیایى مشابه که مصرف آنها موجب اعتیاد می‏ گردد.
2-4-1-مواد سستى ‏زا
موادى هستند که مصرف آن بر روى سلسله اعصاب مصرف‏ کننده اثر گذاشته و در نتیجه فعالیت فکرى و بدنى او را سست نماید. این مواد به دو دسته تقسیم می‏شوند :طبیعى ، مانند : استحصالات گیاه خشخاش، تریاک، شیره تریاک، مرفین مصنوعى ، مانند : هروئین، متادون، نرمتادون، پاپاورین، پتیدین، انواع و اقسام قرص هاى مسکن و آرام ‏بخش

2-4-2-مواد توهم‏ زا
با مصرف این مواد فرد دچار اوهام حسى و بصرى می ‏شود. این مواد را هالوسینوژن می‏ گویند که شامل: طبیعى ، مانند : استحصالات گیاه شاهدانه،حشیش، بنگ، ماری‏جوانا، گراس، چرس؛ مسکالین، جو سیاه آفت ‏زده، برخى از قارچهاى حاوى مواد توهم ‏زا، دانه‏ هاى نوعى نیلوفر وحشی، مصنوعی ، مانند : ال.اس.دی(L.S.D) ، دی‏ متیل تریپتامین (D.M.T) ، دی‏ اتیل تریپتامین (D.E.T)

2-4-3-مواد توان‏ افزا
مصرف آن بر روى سلسله اعصاب تأثیر گذاشته و در نتیجه فعالیت فکرى و بدنى مصرف‏ کننده بیشتر و باعث هیجان می‏ شود. این مواد به دو دسته تقسیم می‏ شوند که عبارتند از :طبیعی ، مانند : برگ کوکا، کوکائین، کراک، برگ و ساقه برخى درختان مثل خات و کراتم و ناس ،مصنوعی ، مانند : آمفتامین، متیل آمفتامین، ترکیبات آمفتامین‏ها

2-5-وضعیت مواد مخدر قبل از انقلاب
نگاهی گذرا بر اسناد و مدارک موجود حکایت از آن دارد که ایرانیان باستان هیچ گونه آشنایی با موادمخدر نداشته و حتی در کتاب اوستا نیز ذکری از آن به میان نیامده است لیکن پس از ورود مواد مخدر به ایران به هر طریقی ممکن مصرف آن بیشتر جنبه داروئی داشت و تا اواخر قرن 17 در تاریخ کشور معظلی به نام اعتیاد ثبت و ذکر نشده است. استعمار انگلیس جهت اجرای سیاست های خود ابتدا از طریق بازرگانان، پزشکان و غیره مواد مخدر را به دربار پادشاهان صفوی کشانیده و پس از آلوده نمودن پادشاهان و درباریان شروع به فرهنگ سازی غلط در این زمینه نمودند. بلافاصله استمعال مواد مخدر در کشور به صورت اپیدمی (قهوه خانه ای) رایج گردید (تا آن زمان مصرف مواد مخدر به صورت شربت و یا بلیعدنی بوده است) در سلسله قاجار با حیله انگلیس بسیاری از مزارع کشت گندم و دیگر محصولات مفید زراعی به مزارع کشت خشخاش اختصاص داده شد و مواد مخدر رایج یافت به نحوه ای که روز به روز درآمد شاهان و درباریان وقت از دادو ستد تریاک افزایش یافت و اساساً خرید و فروش آن در انحصار دولت درآمد. از آنجایی که تجارت مواد مخدر از خاور دور به نقاط مختلف جهان از طریق ایران و ترکیه صورت می گرفت لذا در گسترش اعتیاد و این مراکز نیز اهتمام وافر به عمل آمد. آگاهی و کمبود رشد فرهنگی جامعه نیز عامل مؤثری در جهت بهره برداری استعمارگران برای گسترش کشت خشخاش و اعتیاد به تریاک گردید. به طوری که پزشکان انگلیس و حکیم باشی های وابسته تریاک را به عنوان داروی مؤثر برای درمان بیماری های مختلف هم چون سر درد، دندان درد، گوش درد و غیره معرفی و تجویز می کردند و چندی گذشته که این ماده مخدر به صورت داروی خانگی در هر خانه و کاشانه ای راه یافت سوداگران این تجارت خانمان سوز را به منظور کسب منافع افزون و آسوده ساختن جامعه با گذراندن قوانین مختلف به تشویق و ترغیب مردم به استعمال تریاک پرداختند و برای مصرف هرچه بیشتر آن جایزه تعیین کردند به طوری که در 12 ربیع الاول سال 1329 هجری قمری دولت وقت قانونی را در ظاهر جهت مبارزه ولی محتوان آن در رشته و گسترش و تشویق کشت و فروش تریاک و مصرف آن تدوین کرد.
ماده 2 این قانون آشکارا مردم را به تریاک کشی دعوت می کرد و بیان می داشت: (سوخته تریاک را دولت با قیمت مناسب از دود کنندگان می خرید و برای هر مثقال سوخته 3 عباسی حق الزحمه داده می شد) در حکومت پهلوی اشاعه تریاک و کشیدن مواد مخدر به اوج رسید به نحوی که خاندان آمریکائی شاه خود به رهبری مواد مخدر و اشاعه آن در سطح جامعه را به عهده گرفتند به موجب شواهد و مدارک دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در اوائل دهه 1960 خاندان پهلوی به فعالیت های مربوط به قاچاق مواد مخدر در ابعاد وسیع و همراه با سرمایه گذاری چند صد میلیونی دلاری و در پناه سر نیزه خفقان به انجام رساندند. میلیون ها دلار تریاک از طریق افغانستان و ترکیه خریدند که حتی از آن بطور خام در بازار داخلی ایران به فروش رسید و قسمت دیگری از آن در لابراتوآرهای مخفی تهران به هروئین تبدیل شد. علاوه بر عرضه در بازار داخلی ایران و خط توزیع شبکه بین المللی قرار گرفته و به اروپا و آمریکا صادر گردید در طول این مدت برای خاموش کردن اعتراضات مردم گاهی سخت گیری هایی و محدودیت هایی ظاهری و ممنوعیت هایی نیز اعمال می شد که در حقیقت نوعی تصفیه رقبای رژیم در امر مواد مخدر به حساب آمد در همین زمینه تبلیغات مضر و گسترده ای نیز از سوی رژیم و مستکبران جهانی در ارتباط با اقدامات بین المللی مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت و کنگره های بین المللی متعددی در مورد اعتیاد برپا شد و متجاوز از 30 عهد نامه بین المللی مبنی بر محدودیت تولید و ساخت، کشت و تجارت و مصرف مواد طبی و شیمیائی و مواد مخدر منعقد گشت.
2-6-وضعیت مواد مخدر پس از پیروزی انقلاب اسلامی
الف) مرحله اول از آغاز پیروزی انقلاب تا سال 1360: وجود قوانین و تصویب نامه دولت موقت برای فروش تریاک به معتادین و خرید 100 تن تریاک از هند توسط واردات کشاورزی در سال 1385. تصویب لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر در 19 خرداد 1359 و خاتمه دادن به کار تریاک فروشی دولتی به معتادین و جرم شناسی اعتیاد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد حقوق : سیاست جنایی تقنینی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-7-وضعیت مواد مخدر در جهان
در دنیای کنونی بالغ بر 200 میلیون معتاد به انواع مواد اعتیادآور وجود دارد که این افراد به شرح ذیل از انواع مواد مخدر استفاده می نمایند.
حشیش و مشتقات آن : 143 میلیون نفر در کشورهای اروپایی و آمریکا و آمریکای لاتین از حشیش و مشتقات آن استفاده می

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید