تکنیک های مدلاسیون نوری برای طول موج هایی هستند که در آن طول موج نور تابشی به سرعت در حال مدوله شدن از یک باریکه در محدوده از طول موج های دستگاه های الکترومکانیکی می باشند. مشتق های اول و دوم با استفاده از همین روش تولید می شوند. این یکی از طرح های بسیار اختصاصی هست در اسپکتروفوتومتر که مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال از

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان دربارهاصل برائت، طلاق، عقد مزارعه
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید