آپرلیوا۲۰۰۵۵۵). ( شکل۲-۱۰)

شکل۲-۱۰- تصویر عضلات روتاتور کاف از نمای جانبی از مفصل شانه

حرکات سه بعدی یا چرخشی سر بازو نتیجه اثر متقابل عضلات RC و پایدار کنندههای استاتیکی است. عضلات RC در مقایسه با عضلات سطحیتر و بزرگتر مانند دلتوئید، سینهای، پشتی بزرگ و ذوزنقه اندازه و سطح مقطع CSA کوچکتری دارند. عضلات RC همچنین به

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد کوریال۳۰، نساجی:، ،فرآوری، سوبسترا
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید